có thể để cô ấy không nhìn thấy gì trừ khi cô ấy hỏi. Chúng tôi đã chơi một lúc mà không có ai đạt được 7 rưỡi nên chúng tôi đã thay đổi luật chơi. Bây giờ họ sẽ thách thức với 3 rưỡi, hôn với 5 rưỡi và với 7 rưỡi, phải không. Với những quy tắc mới đó, mọi thứ sẽ dễ dàng hơn. Đến nỗi trong ván đầu tiên cả hai chúng tôi đều thắng. Đến lượt tôi hôn lên rốn nàng, điều gì đó mà tôi đã cố gắng làm với tất cả sự chậm rãi và khêu gợi mà sự phấn khích của tôi cho phép. Nhưng tôi đã có Dám và đó là cơ hội của tôi. “Đứng lên và giơ hai tay lên, nhảy vài bước và đi bộ quanh phòng”…