Vợ xinh phải bán thân để trả nợ cho chồng

Một ngày nọ, anh ấy nói tôi không biết gì về dự án. Xin vui lòng cho tôi biết một cái gì đó! Tôi đã nói đồng ý với anh ấy. Đáp lại, anh ấy hỏi tôi rằng chúng tôi sẽ gặp nhau ở đâu để hiểu về dự án. Tôi cũng đã nói rằng bạn sẽ đến phòng của tôi và ngồi đây để bàn bạc. Phòng của tôi ở tầng trên cùng của ngôi nhà với một con đường riêng. Chủ nhà của tôi không thể nhận được tin tức về việc tôi đến. Cô ấy hỏi địa chỉ phòng của tôi và tôi đã nói với cô ấy nên cô ấy đồng ý đến phòng của tôi. về sự xuất hiện của anh ấy. Ở một nơi nào đó ngày hôm nay, tôi có cảm giác rằng có thể có một cô gái trung niên Ấn Độ này.