Điều đó có nghĩa là anh ấy có hiểu biết vững chắc về tình dục. Trưởng phòng – vâng, điều đó khá chắc chắn … Rất nhiều lỗ đã được khoan cho đến nay. Suman – Nếu đúng như vậy thì tôi có nó dành riêng cho bạn… nhưng hãy chú ý lắng nghe, nó chỉ xảy ra một lần thôi… không phải sau đó. VÂNG! Trưởng phòng – ôi nữ hoàng của tôi, đó chỉ là cho ngày hôm nay. Và không bao giờ nữa. Bạn ít biết, bạn đã giải quyết được vấn đề lớn của tôi. Suman – ok, nhưng bảo anh ấy phải gọn gàng và ngăn nắp. Tắm sạch sẽ và lau sạch dương vật của bạn trước khi quay lại. Tôi không thích lông trên dương vật của mình… Thứ hai, hãy nói với anh ấy rằng đừng đến gần tôi sau khi uống rượu.