Có vẻ như bạn cũng cần một cái gì đó. Nói rồi, Apa bảo anh ta ngồi xuống giường bên cạnh và chỉ vào tôi. Tôi hiểu ngụ ý của bạn và đặt tay lên ngực Sonia. Cô ấy bắt đầu bỏ tay tôi ra nhưng tôi đã ném cô ấy xuống giường và bắt đầu ấn mạnh vào ngực cô ấy. Ngay sau đó cô ấy bắt đầu run rẩy. Âm hộ của cô ấy bật ra hết lần này đến lần khác. Như thể cô ấy muốn đặt miệng tôi vào âm hộ của cô ấy. Rồi Bố cũng bắt đầu ấn vào núm vú của Sonia. Bây giờ tắt núm vú, tôi tấn công âm hộ của cô ấy và bắt đầu liếm âm hộ trinh của cô ấy thật mạnh. Cô ấy bắt đầu thả mình như một con cá.