Vợ bán thân để trả nợ giúp chồng

Lần đầu tiên trong đời tôi nhìn thấy một âm hộ trần truồng. Tôi muốn rờ lồn nàng, nhưng tay tôi run lên vì sợ. Tôi chỉ tiếp tục xem. Sau khi tìm kiếm một lúc lâu, tôi đứng dậy và quay trở lại. Ham muốn được đụ mẹ trở nên rất mạnh mẽ trong tôi. Rồi về đến phòng rung rinh, xách đồ ra rồi lăn ra ngủ. Kể từ hôm đó, tôi bắt đầu lên kế hoạch địt mẹ. Nhiều lần tôi đã đến thăm anh ấy khi anh ấy đang ngủ. Nhiều ngày trôi qua, nhưng không có cơ hội để đụ mẹ. Tôi không đủ can đảm để đi trước chính mình. Rồi Chúa lắng nghe tôi. Tôi ngủ phòng tôi cô ấy ngủ sân thượng, cũng chỉ mất một đêm.