Vét máng con hàng lồn múp sướng khó tả

Bởi vì Tôi không thể thích nó, tôi sẽ nhận nó ngay bây giờ. Một điều nữa tôi muốn đề cập ở đây là bất cứ khi nào một cô gái gửi một câu chuyện cho nhóm này, cô ấy sẽ giới thiệu bản thân. Các bạn ơi, yêu cầu duy nhất của tôi với các bạn là đừng gửi tin nhắn cho chúng tôi dưới bất kỳ hình thức nào vì chúng tôi không trả lời bất kỳ tin nhắn nào. Chúng tôi đều đã kết hôn và cũng cần sống trong một vài giới hạn nhất định. Không nghi ngờ gì nữa. Chúng tôi đều là những cô gái rất cởi mở, nhưng trò chuyện với người lạ ở nơi công cộng như thế này có thể rất bất lợi cho cuộc hôn nhân của chúng tôi.