cài đặt nó trên VHS và bắt đầu xem nó. Khi thấy người cha đang thâm nhập vào con gái mình, đến lượt các anh em cũng can thiệp, anh ta hiểu những gì các con trai mình đã nói vào đêm hôm trước. Tuấn Kiệt đang ở giữa một tảng đá và một nơi khó khăn, ông muốn trừng phạt họ thật nặng, nhưng đồng thời ông cũng có hình ảnh con gái mình đang làm tình. Anh cảm thấy bối rối và đồng thời tràn đầy khoái cảm. Ham muốn tình dục của anh đã vượt qua anh. Vào buổi chiều khi Ngân đến một mình, vì Phong Thu có một buổi thực tập và sẽ đến vào ban đêm, Tuấn Kiệt đã đến phòng con gái mình để nói chuyện.