Trò chơi bốc thăm chịch nhau tập thể

Dì tôi nói – Hitesh, hôm nay bạn đã cho tôi rất nhiều hạnh phúc. Có một cơ hội rất tốt, tôi đã hôn dì nhiều lần trong bảy ngày. Vào ngày thứ ba, tôi nói với họ – Dì, để tôi nói với bà một điều, Dì nói – đừng nói … Bà muốn gì ở đây cuộc sống của tôi? Nói – Dì, tôi muốn làm tình với vợ của Piyush.Auntie tức giận với điều này và nói – Tôi đã không làm hài lòng bạn … Bạn không vui vẻ với tôi? Tôi đã nói với dì của tôi – bạn đã cho tôi rất nhiều của niềm vui. Nhưng tôi đã nói những gì tôi muốn nói. Vào nửa đêm, sau khi mọi người đã chìm vào giấc ngủ, tôi đến và ngồi bên anh.