Toàn con hàng non tơ mời anh em thẩm du

Tuyết- Có phải là đêm? Khá- Vâng, chuyện gì đã xảy ra vậy? Tuyết- Này, khu vực đó không thích hợp để ở lại qua đêm. Đây là một con đường rất hoang vắng. Ngày mai vào ban ngày. Khá – Tôi đã đúng! tại sao bạn sợ Không có gì xảy ra và thật thú vị khi xem một bộ phim như thế này vào ban đêm. Tuyết- Được rồi, nhưng bạn sẽ nói gì ở nhà? Khá sẽ nói rằng anh ấy sẽ dự tiệc sinh nhật của một người bạn. Bây giờ cả hai người bạn đã sẵn sàng và đi bộ đến bộ đàm. Nhưng chỉ có bốn hoặc năm người trong toàn bộ phim âm thanh. Tất cả họ cũng ngồi ở boong dưới. Khá và Tuyết lấy vé ban công.