Thầy có muốn làm tình với em sau giờ học không?

Vì đó là một việc lớn, tôi cũng đã xé áo ngực và quần lót của mình. Natasha nói – Jai cũng có thể cất cánh. Tôi nói – từ giờ anh sẽ mặc chiếc brapanti giống như tôi mặc, tôi hiểu … từ hôm nay anh là nô lệ của tôi. Tôi nắm tóc bạn và cho con cặc của bạn vào miệng của bạn để bạn không thể nói chuyện ngay cả khi bạn muốn. anh ấy chỉ gật đầu. Con cặc của tôi đã lên đến cổ họng của Natasha. Cô ấy không thể nói và chỉ làm “gon-gon ..”. Sau đó, tôi đặt một tay lên con mèo của anh ấy và lấp đầy con mèo. Với mặt khác, tôi lần lượt cầm chiếc mẹt lớn và bắt đầu bóp nát nó.