Tận hưởng những ngày hạnh phúc bên bạn gái

Người soát vé mềm mại nằm trên người anh. Mười lăm phút trôi qua, Subhash nói – Abe Tiwari, nhìn này … cậu bé nhạc trưởng này đang làm gì vậy. Subhash nói – bạn đang làm gì vậy? Ở đây, người lái xe đã để lại nước trong quần khi chờ đến lượt mình! Hãy đến, gửi cả anh ta … và nghe đây, hãy ghé qua làng tôi. Người soát vé lắc đầu bỏ đi, một lúc sau thì tài xế đến. Người lái xe phải quay lại sau chưa đầy năm phút. Subhash nói với Tiwari nên đưa quần áo cho Laundiya. Tiwari lấy quần áo của Amita từ kệ trên cùng và đưa cho cô ấy. Amita đứng dậy ngồi xuống và bắt đầu mặc quần áo.