Tag: Xuất Tinh

Thổi như này phải xuất tinh vào miệng thôi

Sau một vài phút, Tôi mang một chiếc ghế lại gần và đặt cô ấy quay lưng lại với tôi, tôi buộc cô ấy cúi người về phía trước, để lại hình ảnh về cái khe của cô ấy trước mặt tôi, sau đó tôi từ từ để cô ấy đi xuống từ từ...