Tag: TM0150

Thợ sửa ống nước và nữ tiếp viên dâm đãng

Bây giờ tôi là đội trưởng dọn phòng. Nhiệm vụ của tôi gần như hoàn thành vào ban đêm. Sáu tên đàn em cùng làm đêm báo cáo cho tôi. Công việc của chúng tôi được thực hiện ở bộ phận sàn. Tối hôm đó không có nhiều việc, ...