Tag: TM0146

Bố chồng số hưởng được chén hai người đẹp

Reshma- Ok ji… Quá nhiều lời khen ngợi, tôi phải đồng ý… Cảm ơn bạn. Nhân tiện, tôi cũng muốn nói điều gì đó sau một thời gian dài. Tôi nhìn anh ấy một cách khó hiểu và chị dâu tôi bắt đầu cười và nói rằng bạn cũng rấ...