Tag: Sướng Quá

Anh ơi sướng quá em ra đây

Tôi châm một điếu thuốc, vì bố mẹ tôi biết tôi hút thuốc nên họ sẽ thấy mùi thuốc lá trong nhà ít lạ hơn là mùi tình dục. Sau nửa giờ bố mẹ tôi đến. Tôi có thể nói rằng câu chuyện này kết thúc ở đây. Tiếp tục với nhữn...

Anh ơi sướng quá em lại ra nữa rồi

Trong khi Mohit và Toàn vuốt ve phần thân trên của tôi, Raj và Diệp vuốt ve phần thân dưới của tôi. Mohit và Toàn vuốt ve, ấn và bóp từng núm vú của tôi. Trong thời gian này, cả hai sẽ hôn cổ và núm vú của tôi. Raj và...