Tag: Sumire Kurokawa

Thật không thể tin được những gì trước mắt

Sao anh đến sớm vậy" Tôi: "Em nhớ anh lắm! Anh lái xe đến đây " Lâu, tôi thấy Cảnh vẫy tay với tôi cách đó không xa, bảo tôi đi qua. Tôi nhìn thấy Xiaowei lần đầu tiên, tôi rất muốn đánh anh ta một trận, nhưng tôi muố...