Tag: Sara Yurikawa

Những cô hàng xóm thân thiện

và tôi nghĩ rằng bằng cách nào đó tôi có thể thuyết phục cô ấy, tôi chỉ cần đợi đúng thời điểm và không để mất cơ hội... Vài tháng sau, mẹ tôi và Luciana đến nhà bà tôi và Bố tôi đã đi chơi với một vài người bạn, còn ...