Tag: Rika Omi

Cuối tuần bố mẹ vắng nhà nên chúng tôi thác loạn

Anh ấy nói - hãy xem những người ở trên cũng muốn như vậy. Rồi bà nói, quơ quơ con cặc qua quần tôi - cứ nghĩ nếu ngày mai mẹ chồng lấy chồng lần thứ hai thì tôi bỏ nhà này đi, chuyện gì sẽ xảy ra với tôi sau đó? Chín...