Tag: RBK-012

Vợ xinh phải bán thân để trả nợ cho chồng

Một ngày nọ, anh ấy nói tôi không biết gì về dự án. Xin vui lòng cho tôi biết một cái gì đó! Tôi đã nói đồng ý với anh ấy. Đáp lại, anh ấy hỏi tôi rằng chúng tôi sẽ gặp nhau ở đâu để hiểu về dự án. Tôi cũng đã nói rằn...