Tag: RBK-002

Nàng đâu xinh đẹp bị bố chồng giở trò đồi bại

Chồng cô đã đánh cô kể từ khi họ kết hôn, điều mà Jiya Mem biết quá rõ. Sau nhiều cân nhắc, Jiya Mam đã chọn Slip. Jiya Mam mở tờ phiếu, mở nó ra và đặt nó trước mặt cả hai chúng tôi. Người đàn ông được viết trên phiế...