Tag: Rất Mạnh

Sáng sớm đã địt nhau rất mạnh rồi

khi mẹ không trả lời, tôi rất lo lắng về việc phải đi làm như vậy, nhưng cơn giận của tôi nhanh chóng quay trở lại khi mẹ tôi ra mở cửa. Anh ấy mời tôi một tách trà, nhưng tôi đã từ chối cho đến khi tôi tắm xong. Chạy...