Tag: PRED-300

Bố chồng chuốc say rồi cưỡng hiếp con dâu

Tôi nhặt một hộp thuốc lá nằm gần đó và châm thuốc. Anh ta cũng mang cho tôi một điếu thuốc, chụp hai phát rồi đưa cho tôi một điếu. Lần này tôi đã tham gia vào quan hệ tình dục của mình khi đang hút thuốc. Tôi bắt đầ...