Tag: Phục Vụ

Phục vụ khách VIP nó phải khác biệt

Anh ấy nói - trà không ngon... nó không giữ được thể lực. Vì vậy tôi nói - đừng lo... tôi sẽ làm mọi thứ đúng đắn. Anh ấy nói - ok, nếu bạn khăng khăng, tôi sẽ uống. Sau khi uống trà, cô đặt cốc xuống và bắt đầu đi ra...