Tag: NUKA-059

Người mẹ thiếu thốn tình cảm

cô ấy đứng dậy và thu dọn quần áo, cô ấy ra lệnh cho tôi đi theo cô ấy và chúng tôi bước vào nhà, gần như là 3 giờ chiều, tôi phải về đón vợ vì ăn cơm ở nhà đứa em kia. Anh ấy đưa tôi đi tắm trong phòng của con trai a...