Tag: Nhóm Bạn

Buổi tụ tập của nhóm bạn thân đã lâu ngày không gặp

Được bao phủ, cơ thể chúng tôi chuyển động nhẹ nhàng và trượt nhiều đến mức khi sự thâm nhập diễn ra, chúng tôi chỉ mỉm cười và bắt đầu tận hưởng nó như hai kẻ điên, tôi cảm thấy như đó là trải nghiệm tình dục đầu tiê...