Tag: NHDTA-673

Câu chuyện vụng trộm lúc nửa đêm

Cô ấy nói - cô ấy đã có bạn trai rồi. Tôi nói - hãy kiểm tra ít nhất một lần, bạn có biết họ có chia tay không? Cô ấy nói - thôi nào, tôi sẽ tìm ra. Tôi nói có. Hai ngày sau, cô ấy nhận được một cuộc gọi và cô ấy nói ...