Tag: Bữa Tối

Bữa tối của anh thật là dâm quá đi

Tôi nói với Monisha - Hôm nay tôi ngủ rất ngon. Tôi đã cười. Trong khi đó, Monisha nói - Anh ơi, em đến thay đồ rồi. Nói rồi chị đi xuống nhà, đến lúc đó tôi cởi quần dài và quần lót rồi nằm trùm chăn. Tôi đã chuẩn bị...