Tag: Bốc Thăm

Trò chơi bốc thăm chịch nhau tập thể

Dì tôi nói - Hitesh, hôm nay bạn đã cho tôi rất nhiều hạnh phúc. Có một cơ hội rất tốt, tôi đã hôn dì nhiều lần trong bảy ngày. Vào ngày thứ ba, tôi nói với họ - Dì, để tôi nói với bà một điều, Dì nói - đừng nói ... B...