Tag: Ayano Kato

Đổi chồng cho nhau khi đi du lịch suối nước nóng

Tôi không ở đây để làm phiền bạn, nhưng để làm hài lòng bạn. Mẹ - Mẹ không thể lừa được bố con đâu. Tôi- Vậy bạn đã nói với bố bạn rằng tôi đã chơi bạn chưa? Mẹ - không. Tôi đã làm điều này như thế nào? Mẹ, mẹ có ý gì...