Tag: ABP-058

Thánh nữ một thời mời anh em cùng thẩm

Nhìn vào sữa của họ, tôi nói - đợi đã, tôi sẽ lấy thứ gì đó. Bạn ở lại đây Khi tôi ra khỏi túp lều đó, những suy nghĩ khác nhau bắt đầu lướt qua tâm trí tôi. Tôi nghĩ về nó, và đi vào túp lều một lần nữa. Tôi nói - nế...