Sự ham muốn tình dục của người phụ nữ cuồng dâm

Tôi đồng ý. Umesh Sir – Tôi cũng thích khiêu vũ. Tôi thực sự! Umesh Sir- Vâng, hãy nhảy với tôi. Tôi đồng ý. Umesh Sir-Nhưng bạn đang nhảy trong trang phục của con gái, tôi thích những điệu nhảy đôi. Tôi – vâng, nhưng tôi không có quần áo con gái. Umesh sir- tại sao bạn lại lo lắng? Tôi có tất cả … bạn nói rằng bạn tự thắt dây saree … bởi vì bạn không biết cách thắt dây saree. Tôi – vâng, tôi sẽ buộc nó. Ngài Umesh đứng dậy và nói – được rồi … sau đó về phòng của tôi. Tôi cũng đi theo anh ta. Anh ấy kéo tôi ra khỏi saree và đưa cho tôi một bộ trang điểm. Ngài nói – hãy trang điểm luôn.