STARS-353 Gạ tình vợ dâm của đồng nghiệp khi đi chơi

STARS-353 Gạ tình vợ dâm của đồng nghiệp khi đi chơi, Vì ở đó cũng có những người anh quen. Khi tôi đến gần, tôi gọi anh ta và yêu cầu anh ta vào trực tiếp. Vậy nên anh ấy nói không đợi đã để tôi xem trước đã, nếu không có ai ở ngoài Nếu có người nhìn thấy, thì tôi sẽ khó ở lại đây. Tôi nói có, tôi đang đợi. Một lúc sau, cuộc gọi của anh ấy đến. Anh ấy nói không có ai, mau đến đi. Tôi đi thẳng vào nhà. Tôi thấy anh ấy đi vào nhà. Ngay khi tôi nhìn thấy nó, tôi đã bị mắc câu. Anh ôm cô và bắt đầu hôn cô. Lúc đó anh ấy như phát điên lên, chẳng hiểu gì cả.