SSIS-075 Cảm xúc dâng trào với em diễn viên trẻ

SSIS-075 Cảm xúc dâng trào với em diễn viên trẻ, Cô ấy bắt đầu cầu xin trước mặt tôi. Tôi nói đừng hoảng sợ. đừng nói cho ai biết. nhưng Quảng có một điều kiện. Quảng nói Tôi chấp nhận mọi điều khoản của anh, thấy có cơ hội, tôi cũng nói Anh cũng muốn tình yêu của em. Nghe điều này, Diddy nói K.. Cái gì. bình tĩnh. chúng tôi đều là anh em. Tôi nói ngay nếu sắp có quan hệ anh chị em, bạn phải nói cho mọi người trong nhà biết. Đó là lý do tại sao thật tốt khi bạn cũng coi tôi là bạn. cô ấy đã đồng ý. Vậy chuyện gì đã xảy ra. Tôi ngay lập tức ôm cô ấy.