cô ấy đứng dậy và đưa ngực của mình cho tôi, không ngừng. Nó nhỏ giọt nước ngon lành lên mặt tôi, tôi đặt ngón tay của mình vào cô ấy và cô ấy hét lên mà không xấu hổ, cô ấy nhảy dựng lên khi tôi đặt ngón tay của tôi vào mông cô ấy, con điếm đó rất thích nó, khi cô ấy đạt cực khoái, cô ấy làm ướt tôi, cô ấy bỏ tôi bằng bốn chân, thò miệng vào mông tôi, thọc một hoặc thậm chí hai ngón tay vào mông tôi, điều đó chỉ hủy hoại tôi, tôi không. Nó đã được coi là điều hiển nhiên trong nhiều năm. Mông của tôi, đau quá tôi không thể chịu được, anh ấy nói với tôi rằng bạn là một con điếm khốn kiếp.