Sinh viên đại học năm cuối cần tiền và sự đánh đổi

Cả trước và sau. Sau khi nghe những lời của Roopa, tôi đã thức rất khuya. Roopa bị hãm hiếp đang ngủ yên. Điều tương tự được lặp lại vào ngày hôm sau. Cả hai chúng tôi đã đi và Rupa đến sau khi đụ âm hộ của cô ấy. Bây giờ điều này đã trở thành một thói quen hàng ngày. Cả hai chúng tôi đã đi vào lúc 1 giờ hàng ngày và tôi đứng với Mohit và đến sau khi Roopa hôn. Khoảng 30 phút sau, chúng tôi về đến nhà. Tất cả điều này kéo dài trong một tuần. Rồi một buổi tối, khi Rupa và tôi đang đi dạo gần một cái ao gần đó, chúng tôi nhận được một lá thư từ Pawan. Một đứa trẻ mang thư đến.