Rủ em rau sinh viên mới quen về phòng đóng gạch

Rủ em rau sinh viên mới quen về phòng đóng gạch, tự kiếm tiền và mua một chiếc thuyền nếu cần thiết. Từ đó, chúng tôi về nhà. Tôi đến phòng Ichika Matsumoto và rất thích nó. nhiều. Nói chuyện với Ichika Matsumoto, tôi có một cách Ichika Matsumoto nói khi nói về Rohan. Bố hỏi có rủi ro không Bây giờ, tôi thuyết phục bố hôn Rohan vào một ngày nào đó. Bố đang trên đường tới trường đại học. Ngày trước mặt Luohan, anh ấy nhìn thấy một sự lựa chọn có chủ ý, nhìn vào bức ảnh của Ichika Matsumoto, Luohan nói Chà. Thật là một người tốt. Tôi chưa bao giờ thấy một tên trộm như thế này. Shamia này là ai Người ta nói rằng có một người mẫu hàng đầu Luohan.