Ngay sau khi Derrick rút con cặc ra khỏi âm hộ của Rena, Rena đã nằm vật ra giường. Có lẽ cô ấy đã bị ngã. Cả ba sau đó đã có khoảng cách 10 phút. Sau đó anh ta lại cầm con cặc của mình trong tay Rena và yêu cầu cô đứng lên. REINA bắt đầu di chuyển con gà trống của họ. Không bao lâu, hai con cu dày và dài lại đứng lên. Derrick đã nói điều gì đó bằng lời của mình với David mà tôi không hiểu. Reena ngồi trên con cặc của mình và bắt đầu hôn. David nhặt nó lên và bắt đầu liếm nó. Thấy vậy, tôi cũng bắt đầu vui vẻ và cởi quần ra và hoàn toàn khỏa thân. Tôi cũng bắt đầu di chuyển con cặc của mình.