Phục vụ khách VIP nó phải khác biệt

Anh ấy nói – trà không ngon… nó không giữ được thể lực. Vì vậy tôi nói – đừng lo… tôi sẽ làm mọi thứ đúng đắn. Anh ấy nói – ok, nếu bạn khăng khăng, tôi sẽ uống. Sau khi uống trà, cô đặt cốc xuống và bắt đầu đi ra ngoài. Ngay khi dì bước vào… tôi có thói quen cầm lấy chiếc cốc giả của dì, cho vào miệng và uống nốt phần trà còn lại. anh ấy quay sang tôi và mỉm cười. Dì nói – Con uống trà giả, sao con lại uống, thấy dì cười mà. Tôi nói – Tôi thích uống trà giả của bạn. Anh ấy nói – thực sự … tôi có thể uống gì Tôi nói – Tôi có thể uống mọi thứ.