Bố lại vênh váo rồi bố ơi, con thích thế đấy, để xem nào, cho dì xem con địt như thế nào, bây giờ, cho dì yêu của con xem con địt như thế nào – Và tôi địt trước mặt dì, dì cười và lấy một ly rượu sâm panh nhỏ, và tôi đã ăn cái miệng tẩm bổ của mình. Anh ném tôi lên giường, ngồi lên mặt tôi, dạy tôi cách bú liếm. Chúng tôi làm trò 69 nóng bỏng trong khoảng nửa giờ, cô ấy là một chuyên gia, cô ấy di chuyển như một con ngựa cái trên người tôi, làm đổ thứ nước ấm của cô ấy mà tôi đã uống và uống không ngừng, đưa lưỡi của tôi vào bên trong cô ấy. “Vâng, bố, vâng, xem dì của con kết thúc như thế nào, qua con,”