anh cần tình dục thực sự và thường xuyên. Cuộc trò chuyện đó đang diễn ra theo một hướng rất kỳ lạ và tôi không biết nó sẽ kết thúc như thế nào.Có lẽ nếu tôi tiếp tục ở nơi khác thì điều đã xảy ra đã không xảy ra, và sự thật là tôi rất vui vì điều đó đã xảy ra. -Tất nhiên là em cần sex rồi nhưng không biết anh có liên quan gì mà em cũng muốn cho anh à?-Tôi nói mà không có ý xấu gì cả. Tôi thực sự đã không nghĩ mẹ tôi là phụ nữ cho đến lúc đó. Tôi cho rằng một cách vô thức nếu tôi bị thu hút bởi những người phụ nữ béo thì đó là vì tôi luôn tìm kiếm một người như bà nhưng tôi đã không nghĩ về điều đó.