#1 #2

Nứng vl khi xem sex bạo dâm của gái dâm gái non mới lớn Bạn có thể nhìn thấy những cái cây, nhưng không phải là khu rừng. Bạn chỉ nhìn thấy những vấn đề của các đồng chí chứ không nhìn thấy những thành tựu của các đồng chí. Lần điều chỉnh đội ngũ của công ty là có cơ hội, nhưng quan điểm của một số đồng chí cần phải thay đổi. Nếu bạn để cán bộ trẻ tiếp quản, bạn là người thích hợp nhất. Ke Zhishen biết rằng Wang Ran đang tán tỉnh anh ta, hôm nay Wang Ran nhờ anh ta làm việc của mình, để anh ta tiếp quản là nói dối, nhưng yêu cầu Ke Zhishen hỗ trợ anh ta là sự thật, những người có năng lực không được sử dụng lại, còn những người kém năng lực thì bị tái sử dụng.