Nữ y tá xinh đẹp cực dâm và những bệnh nhân số hưởng

móc áo nói lời cảm ơn. Khi tôi đến văn phòng bác sĩ vào ngày hôm sau, tôi nói với anh ấy rằng tôi ấn tượng như thế nào với nơi này và tôi đã cam kết. Thay vì bắt tôi nói, anh ấy nói với tôi rằng tôi đã biết về nó vì nó là duy nhất, bảo tôi đừng lo lắng rằng tôi có thể làm bất cứ điều gì để giúp tôi, rằng anh ấy có thể giúp tôi, trong số những thứ khác. Làm thế nào mà anh ấy biết những khuynh hướng của tôi, tôi đã hỏi anh ấy. Anh ấy trả lời rằng anh ấy đã học được từ Cla rằng không ai có thể chịu đựng thử thách của ngày hôm qua mà không phàn nàn về việc tôi nghĩ anh ấy ngoan ngoãn như thế nào.