Vì vậy, nước của anh ta ra nhanh chóng. Tôi đã đặt nó xuống khi nó sắp trở thành của tôi. Tôi thả dung nham vòi nước của tôi xuống mông của mình. Sau đó chúng tôi vào nhà vệ sinh. anh ấy có nước tiểu Tôi nói với anh ta – tè vào mặt tôi. anh ấy đã làm y hệt như vậy. Nước tiểu mặn, nóng của anh bắt đầu nhỏ xuống mặt tôi và tôi có thể nếm nó trong miệng. Nước tiểu của anh ấy có vị rất ngon. Sau đó anh ấy cũng thử nước tiểu của tôi. Tôi tức giận với khuôn mặt của anh ta. Cô ấy mở miệng và bắt đầu uống nước tiểu của tôi. Cả khuôn mặt anh ấy ướt đẫm vì nước tiểu của tôi.