Nữ sinh cấp 3 mới lớn trốn học để đi khách

Cô ấy nói – Hôm nay em đứng không vững lắm, mông và mông em đau quá. Tôi nói – tốt, bạn làm một việc. bạn mặc quần áo của bạn Cô ấy nói – được rồi. Tôi nói – hãy sửa phòng của mẹ tôi trước. Anh ta là một người đàn ông trong độ tuổi từ 30 đến 32 với chiếc khăn tắm quấn quanh eo. Anh ấy nhìn tôi và nói – Này Padmaji, đến, đến, chúng tôi đang đợi bạn. Tôi giật nảy mình và đặt câu hỏi – đó là? Anh ấy nói – hãy vào trong trước, chính bạn sẽ hiểu. Anh bước ra khỏi cửa và tôi bước vào phòng. Anh đóng cửa ngay khi tôi bước vào. Ngay khi nhìn thấy thứ bên trong, tôi đã biết “chúng ta” nghĩa là gì.