Nữ quản lý cho thành viên trong nhóm địt để tăng hưng phấn

Ngay sau đó, cả hai dì đã cùng nhau chuẩn bị bữa ăn cho mọi người và cho các con đi học. Khoảng mười giờ dì tôi nói ba chúng tôi sẽ lại vào chuồng. Tôi phải treo rèm cửa hôm nay. Tôi rất vui vì tất cả chúng tôi đã đến hàng rào. Anh ta nói – anh buộc chặt miếng vải này vào đây. Tôi buộc chặt miếng vải. Sau đó, tôi lặn xuống nước trong quần lót và bắt đầu bơi. Một lúc sau, cả hai dì cháu đều ngâm nước và nói với cháu rằng hôm nay nhờ cháu mà được tắm lộ thiên. Tôi nói – vâng, và tôi cũng có cơ hội ở bên bạn. Bà nói – có gì trong đó, cháu là cháu của chúng tôi…