Sau đó, tôi nhận được một cuộc gọi từ một người bạn nói với tôi rằng bộ đồ của bạn đang ở trong bộ đồ ở nhà, vì vậy bạn đã được gửi đi. Chuẩn bị sẵn sàng … Chúng ta hãy ăn sáng cùng nhau ở đây. Sau khi tắm và thay quần áo, tôi bắt đầu chuẩn bị. Quần áo rất vừa vặn, lộ ra rất rõ ràng bộ ngực. Tôi đã chuẩn bị sẵn sàng và đi thẳng đến phòng của bạn tôi và chúng tôi đã nói chuyện một lúc. Sau đó, một cô gái gọi cho cả hai chúng tôi – đi ra ngoài và ăn sáng. Khi cả hai bước ra, một chiếc bàn lớn đã được dọn sẵn và cả hai đang ngồi ở đó.