Nữ giáo viên dâm đãng nghiện thổi kèn

Ngay trong ngày hôm đó, anh ấy gọi ngay cho tôi vào số di động đó. Ngay khi tôi nghe thấy giọng nói của anh ấy, một cái gì đó bắt đầu xảy ra trong tôi. Tôi đã lên kế hoạch gọi Tuyết về nhà. Rồi một ngày tôi nhắn tin qua điện thoại cho Tuyết nói rằng tôi muốn gặp bạn. Anh ấy ngay lập tức nhắn tin lại cho tôi nói rằng tôi sẽ gọi lại cho bạn sau. Sau đó, cuộc gọi của anh ấy đến và anh ấy nói – Tôi cũng muốn gặp bạn. Mặc dù tôi sợ mọi người trong xã hội sẽ nói gì nếu Tuyết đến gặp tôi. Đó là lý do tại sao tôi lại lập một kế hoạch và nói với anh ấy – bạn đến nhà tôi Tuyết với tư cách là một người đưa thư.