Cô ấy cũng thích tự nguyền rủa mình. Tôi hỏi – bạn có bạn trai chưa? Cô ta đã nói không. Nhưng tôi không thể tiêu hóa được điều này. Tôi không thể tin rằng một cô gái lần đầu tiên cầm tinh ranh của người khác. Khi tôi nhấn Ayeza một lần nữa, tôi hỏi và cô ấy bắt đầu nói rằng cô ấy đang nói chuyện với một cậu bé gần cô ấy, nhưng tình dục chỉ bằng lời nói, không có thật. Tôi hiểu Ayeza Pussy cần nếm thử gà lần đầu tiên. Bây giờ tôi dừng hành động của mình ở đó. Tôi đang tận hưởng nó, nhưng tôi muốn thắp lửa cho cô ấy nhiều hơn. Sau đó, chúng tôi đến Shimla trong khi trò chuyện.