và tôi nghĩ rằng bằng cách nào đó tôi có thể thuyết phục cô ấy, tôi chỉ cần đợi đúng thời điểm và không để mất cơ hội… Vài tháng sau, mẹ tôi và Luciana đến nhà bà tôi và Bố tôi đã đi chơi với một vài người bạn, còn Maria và tôi ở nhà, lúc đó là mùa hè và cô ấy mặc một chiếc quần cotton trắng rộng thùng thình, lúc đó tôi bắt đầu nghĩ về cách tôi có thể đụ cô ấy và tôi chộp lấy một số tạp chí khiêu dâm mà tôi đã và tôi đặt chúng ở hiên nhà để xem, sau vài phút cô ấy đến xem tôi đang làm gì và thấy tôi đang xem tạp chí, tôi vội giấu chúng đi và cô ấy hỏi tôi; những tạp chí đó là gì?