Nhân viên massage bím múp muốn được nuốt tinh

Nhân viên massage bím múp muốn được nuốt tinh, và giữ chúng bằng răng để cố gắng cắn. Cô ấy nói để tôi nói chuyện. Tôi nói vâng, nghe đây. Anh bắt đầu câu chuyện về một gia đình có nuôi dê. Ông cho dê ăn (bằng cách tẩm bổ) để chúng trang trải chi phí. Từ con dê đó mỗi ngày chỉ cho ăn 5 con dê. Nếu có nhiều dê hơn, bạn sẽ được gọi với những con dê vào ngày hôm sau. Tương tự, một ngày sau khi hết hạn ngạch năm người, người chồng của gia đình nói rằng hôm nay đã hết hạn ngạch và tôi sẽ đi chợ, một người đàn ông mang theo một con dê và hỏi xin con dê.